Föreningsstämmor

Ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.

Nedan kan Du ta del av ordinarie föreningsstämmoprotokoll.

ordinarie-foreningsstammoprotokoll-2019-05-15

ordinarie-foreningsstammoprotokoll-2018-04-25

extra-foreningsstammoprotokoll-2018-02-15

extra-foreningsstammoprotokoll-2017-11-20

ordinarie-foreningsstammoprotokoll-2017-05-03

ordinarie-foreningsstammoprotokoll-2016-04-20