Förvaltningskontoret – Med anledning av Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd

Med anledning av rådande samhällssituation (covid-19) och Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd kommer förvaltningskontoret fortsätta med att inte emot fysiskt besök. Detta gäller tillsvidare, med reservation för ändring. Vi nås dock på telefon och e-post och vi utför i första hand akuta…
Läs hela nyheten

Information med anledning av rådande samhällssituation

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2020 SENARELÄGGS Den planerade föreningsstämman den 14 maj kommer att flyttas till ett senare datum med anledning av rådande samhällssituation. När nytt datum och plats för föreningsstämman har kunnat fastställas kommer information att ges. ÖPPET HUS Det planerade…
Läs hela nyheten