Märkatalong cykel

Använd denna till att märka din cykel vid ordinarie utrensning av ”gamla cyklar” så du får behålla din cykel.