Andrahandsupplåtelse

Andrahandsupplåtelse

Vad gäller för upplåtelse i andra hand?

För att få upplåta sin bostad i andra hand (hyra ut) krävs styrelsens tillstånd. På föreningens förvaltningskontor kan ansökningsblankett erhållas eller hämta den direkt genom att klicka på nedanstående pdf-fil.

Blankett för ”överenskommelse om besittningsskydd” finner du på Hyresnämndens hemsida http://www.hyresnamnden.se/Domstolar/hyresnamnderna/Avst%C3%A5ende%20fr%C3%A5n%20besittningsskydd%20-%20HN%204.pdf

blankett-ansokan-om-upplatelse-i-andra-hand