Andrahandsupplåtelse

Andrahandsupplåtelse

Vad gäller för upplåtelse i andra hand?

För att få upplåta sin bostad i andra hand (hyra ut) krävs styrelsens tillstånd. På föreningens förvaltningskontor kan ansökningsblankett erhållas eller hämta den direkt genom att klicka på nedanstående formulär.

blankett-ansokan-om-upplatelse-i-andra-hand (wordfil)

Blankett i PDF format: https://www.dropbox.com/s/pggz2n5e4fswkj3/blankett-ansokan-om-upplatelse-i-andra-hand-v9.pdf?dl=0

Blankett för ”överenskommelse om besittningsskydd” finner du på Hyresnämndens hemsida http://www.hyresnamnden.se/Domstolar/hyresnamnderna/Avst%C3%A5ende%20fr%C3%A5n%20besittningsskydd%20-%20HN%204.pdf