Föreningsstämma den 9 juni 2021

Föreningen höll sin ordinarie föreningsstämma den 9 juni 2021, vilken genomfördes med poströstning. Vid föreningsstämman behandlades bl.a. styrelsens årsredovisning, revisorernas berättelse, resultat- och balansräkning, föreningens resultat och motioner. Styrelseledamöterna beviljades ansvarsfrihet av stämman. Föreningsstämmoprotokollet kommer att finnas tillgängligt på föreningens…
Läs hela nyheten

Förvaltningskontoret – Med anledning av Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd

Med anledning av rådande samhällssituation (covid-19) och Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd kommer förvaltningskontoret fortsätta med att inte emot fysiskt besök. Detta gäller tillsvidare, med reservation för ändring. Vi nås dock på telefon och e-post och vi utför i första hand akuta…
Läs hela nyheten