Aktuell status i projektet

2021-07-12 Tidplanen är framtagen av entreprenören

Turordning och preliminära tider för respektive byggnad:
– Hus E – Januari 2022 till och med Mars 2023
– Hus D – Januari 2023 till och med December 2023
– Hus A – Februari 2023 till och med December 2023
– Hus C – Januari 2024 till och med December 2024
– Hus F – Februari 2024 till och med November 2024
– Hus B – Januari 2025 till och med December 2025
– Hus G – Februari 2025 till och med Juni 2025
– Avetablering, färdigställande av entreprenaden – juni 2026


2021-07-01: Byggmöte genomfördes med SEHED och AFRY tillsammans med BRF Pampas.

Översiktlig planering diskuterades och SEHED presenterade en plan utifrån pågående projektering och detaljplaneringen.

BRF Pampas hade frågor och synpunkter på den tidplan som SEHED presenterade och de lovade arbeta in det i planen och presentera den i mitten av Juli.

SEHED avser att starta och genomföra ett antal prov på deras metodik i mitten av september för att kunna detaljera planen mer exakt. Proven kommer ske på ca 5-10 Lägenheter på Infanterigatan 1- 5 (E-Huset) Information till berörda boende för proven (5- 10 stycken) kommer ske början av augusti.

Föreningen avser publicera övergripande tidplanen när SEHED justerat tidplanen, vilket de lovat skicka senast i mitten av Juli. Föreningen kommer publicera denna på hemsidan så fort den är granskad av styrelsen.

Nytt byggmöte är planerat till efter semestern i mitten av augusti.


 

2021-06-03 Uppstartsmöte med SEHED Tresson AB (SEHED) och föreningen genomfördes.
Syfte var att diskutera organisation och arbetsformer mellan entreprenören (SEHED) och beställaren (BRF Pampas) samt AFRY (beställarens projektledning).

  • SEHED kommer ta fram en uppdaterad övergripande tidplan som BRF Pampas kan informera ut till boende.
  • Nästa möte med SEHED är inplanerad till 2021-07-01.