FÖNSTER-, BALKONG- OCH FASADPROJEKT

Vi närmar oss byggstart för det omfattande arbetet med fasader, fönster och balkonger.
Entreprenadarbetena kommer påbörjas i september genom provtagning i ca 5 lägenheter för
att identifiera att metodiken för genomförandet stämmer. Arbetena kommer att påbörjas i
januari 2022 och pågår i drygt i fyra år. Arbetet kommer att etappindelas, varje stort hus tar
ungefär ett år, de mindre husen något kortare tid.
Föreningen har upphandlat SEHED TRESSON för att utföra entreprenadarbetena.
Projektledningen utförs av Sandberg Edding Projektledning AB.
I augusti-september (i år) kommer vissa förberedande arbeten att utföras på och kring hus E.
Hus E är huset närmast Armégatan där förvaltningskontoret finns. Ni som är berörda av
dessa arbeten kommer att aviseras ca 4 veckor innan. Ca 10 veckor innan byggstart i just
din lägenhet eller lokal kommer mer information, både skriftligt och muntligt vid
informationsmöte. Du kommer också att aviseras till en försyn av lägenheten eller lokalen ca
8 veckor innan arbetena kommer att beröra just dig. Vid försynen dokumenteras eventuella
skador och sprickor. Skador som uppstår i samband med entreprenaden kommer att
åtgärdas inom ramen för projektet.
Turordning och preliminära tider för respektive byggnad:
– Hus E (Infanterigatan 1-5) – Januari 2022 till och med Mars 2023
– Hus D (Infanterigatan 7-11) – Januari 2023 till och med December 2023
– Hus A (Infanterigatan 4-6) – Februari 2023 till och med December 2023
– Hus C (Infanterigatan 13-19) – Januari 2024 till och med December 2024
– Hus F (Armégatan 8-30) – Februari 2024 till och med November 2024
– Hus B (Infanterigatan 21-29) – Januari 2025 till och med December 2025
– Hus G (Ingentingsgatan 5-7) – Februari 2025 till och med Juni 2025
– Avetablering, färdigställande av entreprenaden – juni 2026
Solna 2021-07-23
HSB Brf PAMPAS i Solna
Styrelsen

Kommentera