Föreningsstämma den 9 juni 2021

Föreningen höll sin ordinarie föreningsstämma den 9 juni 2021, vilken genomfördes med poströstning. Vid föreningsstämman behandlades bl.a. styrelsens årsredovisning, revisorernas berättelse, resultat- och balansräkning, föreningens resultat och motioner. Styrelseledamöterna beviljades ansvarsfrihet av stämman. Föreningsstämmoprotokollet kommer att finnas tillgängligt på föreningens hemsida www.brfpampas.se

Efter föreningsstämman har styrelsen och övriga förtroendeposter följande sammansättning:

Styrelse

Ordinarie ledamöter

Bo Regnlin – ordförande

Jeanette Lindgren Dahlin – vice ordförande

Sofia Springare – sekreterare

Alicia Isaksson

Göran Lostig

Ola Thored (utsedd av HSB Stockholm)

 

Revisorer

Revisor

Mari Fjällborg (föreningsvald)

BoRevision i Sverige AB (utsedd av HSB

Riksförbund)

Revisorssuppleant

Björn Jönsson (föreningsvald)

 

Valberedning

Göran Sundén – ordförande

Claes Thörnblom

 

Distriktsombud

Ordinarie

Bo Regnlin

Jeanette Lindgren Dahlin

Sofia Springare

Göran Lostig

Alicia Isaksson

Göran Sundén

Claes Thörnblom

Mari Fjällborg

 

Ersättare

 

Gunnar Levin

Patrick Fjällborg

Sven-Erik Pettersson

Kommentera