Förvaltningskontoret har åter begränsad bemanning efter sjukdom

Med anledning av rådande samhällssituation utför vi endast akuta fastighetsärenden som t.ex. vattenläckor och avloppsstopp där risk för översvämning föreligger. Kontakta då förvaltningskontoret dagtid (kl. 07.00-16.00) och övrig tid Jourmontören telefon 08-657 77 00.

Övriga felanmälningar och ärenden åtgärdar vi i ett senare skede.

Mejl: kontoret@brfpampas.se

Tel: 08-27 95 54

Kommentera