Förvaltningskontoret – Med anledning av Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd

Med anledning av rådande samhällssituation (covid-19) och Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd kommer förvaltningskontoret fortsätta med att inte emot fysiskt besök. Detta gäller tillsvidare, med reservation för ändring. Vi nås dock på telefon och e-post och vi utför i första hand akuta fastighetsärenden som t.ex. vattenläckor och avloppsstopp där risk för översvämning föreligger. Kontakta då förvaltningskontoret dagtid (mån-tors kl. 07.00-16.00, fre kl. 07.00-15.00) och övrig tid Jourmontören telefon 08-657 77 00.

Övriga felanmälningar och ärenden åtgärdas vid senare tillfälle och i den mån det kan ske på ett säkert sätt avseende undvikande av smittspridning.

Mail: kontoret@brfpampas.se

Tel: 08-27 95 54 (om vi sitter upptagna och inte svarar, lämna meddelande på telefonsvararen så återkommer vi)

Kommentera