Föreningslokal

Föreningslokal

Föreningslokalen – vardagligt kallad ”Bakfickan”

Bakfickan finns belägen på Infanterigatan 1, en trappa ned. Lokalen nyttjas för t.ex. tillställningar, föreningsstämmor etc.

Du som boende har möjlighet att hyra lokalen. Hyran är f.n. 500 kr (kl. 12.00-22.00). Av säkerhetsskäl får maximalt 60 personer vistas i lokalen.

Se under meny ”För medlemmar” eller kontakta förvaltningskontoret för mer information och bokning.