Hyresavier på p-platser inklusive moms

Det har skett ett misstag i hyresavierna på p-platserna, vilket lätt till att boende har fått avier där moms lagts på.

Nya avierna har skickats ut och bör vara de boende tillhanda 28/12 eller den 31/12. Boende kan betala in sina avgifter med de första avierna och bara dra av momsen, man behöver inte invänta de nya avierna.

Om man redan har godkänt sin e-faktura så kommer vi att justera det överskridande beloppet vid nästa aviseringen. Nya e-fakturor har också genererats och bör synas på banken redan nu. De boende ska helst då betala den korrekta, utan moms och ta bort den första felaktiga avin.

Gällande autogiro så kommer det korrekta beloppet att dras, då detta nu är omaviserat och vår autogirofil skicka idag till BGC med de korrigerade beloppen.

 

 

Kommentera