Information med anledning av rådande samhällssituation

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2020 SENARELÄGGS

Den planerade föreningsstämman den 14 maj kommer att flyttas till ett senare datum med anledning av rådande samhällssituation. När nytt datum och plats för föreningsstämman har kunnat fastställas kommer information att ges.

ÖPPET HUS

Det planerade öppna huset den 23 april ställs in helt.

FÖRVALTNINGEN

Förvaltningskontoret är stängt för besök på grund av Coronaviruset och är nu minimalt bemannat.

Vi utför endast akuta åtgärder som t.ex. arbeten med vattenläckor och avloppsstopp då risk för översvämning föreligger. Övriga felanmälningar och ärenden åtgärdar vi i ett senare skede. Vid eventuella lägenhetsbesök vidtar vi försiktighetsåtgärder. Vi tar inte i hand och vi håller fysiskt avstånd till varandra.

Har du ärende till oss så finns vi på mejl och telefon.

Mejl: kontoret@brfpampas.se

Telefon 08 – 27 95 54

Ta hand om er och varandra i denna svåra tid!

Vänligen Styrelsen

Kommentera