Information om prisändring

Styrelsen har beslutat om följande prisändringar att gälla fr.o.m. 1 mars 2019:

– överlåtelseavgift tas ut med 3,5% av prisbasbeloppet vilket för närvarande blir 1 627 kr.

– pantsättningsavgift på 1,5% av prisbasbeloppet vilket för närvarande blir 697 kr/pantsättning.

Kommentera