Med anledning av renoveringsprojektet behövs alla möjliga P-platser till boende som står i kölistan.

Därför har besöksparkeringen stängts under renoveringsprojektet. Boende som får besök kan be besökande parkera på lediga platser på gatumarken kring området.