OBS! Sista dag att lämna in er poströst är 2022-05-30.

Styrelsen vill påminna att ni som inte kan delta på stämman fortfarande kan lämna in poströster.

Alla har fått formulär utdelat i brevlådan, skulle den förkommit kan ni hämta en ny på förvaltningskontoret.

Medlem kan lämna undertecknat formulär i förvaltningskontorets brevlåda på Infanterigatan 5.

Det går också bra att skanna in ifyllt och undertecknat formulär och skicka med e-post till förvaltningen: kontoret@brfpampas.se

Ni som saknar möjlighet att skicka e-post kan ringa förvaltningskontoret på telefon:
08-27 95 54, så hämtar de upp era poströster.