Sehed Tresson AB har nu hittat en ny leverantör av räcken till balkongerna i det fortsatta projektet.