INFORMATION
säkerhetskontroll balkonger och fasadputs

Med anledning av balkongernas ålder och skick samt i väntan på fasadrenoveringen skall det nu utföras en säkerhetskontroll, vilket innebär att balkongernas betong skallkontr olleras och eventuellt löst sittande betong knackas bort. Gäller framför allt balkongernas tak i framkant.

I samband med säkerhetskontroll av balkongerna kommer även översyn av fasadputsen ske.
Arbetet kommer att utföras av SePu AB.
När sker kontrollen?
Husen kontrolleras i följande ordning (reservation för eventuella ändringar):
Hus D (Infanterigatan 7-11) 16 – 19 augusti
Hus C (Infanterigatan 15-19) 22 – 25 augusti
Hus B (Infanterigatan 21-29) 26 – 31 augusti
Hus A (Infanterigatan 4-6) 1 – 6 september
Hus G (Ingentingsgatan 5-7) 7 – 9 september
Hus F (Armégatan 8-30) 9 – 14 september
Hur går kontrollen till?
Arbetet sker helt och hållet från husets utsida med skylift. Eventuellt löst sittande betong och puts knackas bort. Ingen boende behöver vara hemma då vi inte skall gå in i någon lägenhet.
OBS! Om du har inglasning måste du öppna den något så att entreprenören vid besöket kan öppna hela inglasningen.

Efter avslutat arbete stängs inglasningen igen av entreprenören. Du behöver inte plocka bort saker på balkongen.
Har du frågor/funderingar är du välkommen att kontakta förvaltningskontoret på
e-post: [email protected] eller tel. 27 95 54.