Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Pampas i Solna kallas härmed till ordinarie föreningsstämma avseende räkenskapsåret 2021.

Kallelse ordinarie föreningsstämma

Stämman genomförs som fysisk och med poströstning. Kallelsen har gått ut i brevlådan och alla handlingar.