Värmen var inte återstartad efter elavbrottet igår.

Jouren har därför varit ute och manuellt återstartat värmen i undercentralen i hela huset.

Detta skedde klockan 5.00 idag men det kommer ta hela dagen innan all värme är på full fart igen.

Ni som fortfarande har stora problem att få upp värmen igen kan lägga support ärende då förvaltningen har ombetts bevaka lite extra denna helg.