Nytt låssystem till entréportarna

Styrelsen har just avslutat upphandlingen av nytt låssystem till entréporterna. Den leverantör som vann upphandlingen kommer starta arbetet med nya lås vecka 27.

Installationerna kommer pågå hela sommaren och hösten men aktiveringen av nya låssystemet sker senare i höst. Innan dess sker informationsmöten och utbildning på det nya låssystemet.

Det nya låssystemet är baserat på att varje boende kommer få en nyckelbricka som man kan öppna entréporterna med. Vidare kan gäster till boende använda porttelefon och ringa upp boenden så att de kan öppna entréporten åt besökande.

Tvättstugorna kommer få en ny bokningssystem där man via en terminal i varje hus kan boka in tvättider. Man kan även boka via internet. Tvättstugorna kan sen öppnas av den som bokat en tvättid via nyckelbrickan.

Grovplanen på nytt låssystem:

v27 start

v28 – v43 installation av lås och porttelefoner samt bokningssystem för tvättstugor

v43 – 47 information och utbildning till medlemmarna.

v48 aktivering av nytt låssystem.

Vad behöver man tänka på som boende nu när ett nytt låssystem införs:

  1. De nycklar till ytterportarna som varje boende har kommer fungera hela tiden fram till att föreningen aktiverar det nya systemet. Man behöver alltså inte vara orolig att det innebär problem att låsa upp med nyckel under installationerna.
  2. Hur kommer varje boende få tillgång till nya nyckelbrickor? Varje boende kommer i god tid få information och kallelse och nya nyckelbrickor som fungerar både i entréporter och tvättstugan.
  3. Kommer de gamla nyckelbrickorna och traditionella nycklar fungera samtidigt? Ja för att inte få problem kommer nycklarna att fungera till nya låssystemet är klart. Varje hushåll kommer få nyckelbrickor till varje familjemedlem. Vid större behov kan nyckelbrickor köpas till självkostnadspris av förvaltningen.
  4. Varje nyckelbricka innehåller access till entré, tvättstuga, vindskontor osv. Som boende behöver man alltså endast en nyckelbricka per familjemedlem.
  5. Bokning till tvättstugan, hur påverkar det mig? De gamla bokningstavlorna ersätts med nya bokningstavlor (elektroniska tavlor) där man kan boka via en kalenderfunktion. Vid nyttjande av tiden kan endast den som bokat komma in via nyckelbrickan.
  6. Vad händer om jag inte nyttjar min tvättid, Står tvättsugan tom hela tvättpasset? Nej, efter 20 minuter avbokas tvättiden automatiskt, så att andra kan nyttja tvättstugan.
  7. Om man man förlorar en nyckelbricka vad händer då? Kan någon obehörig komma in i våra entrér? Nej, man anmäler direkt till förvaltningen att en nyckelbricka förloras, så kan den spärras i systemet och blir helt värdelös för en obehörig.
  8. Om man känner att man inte är tekniskt kunnig och vill ha extra tid att lära sig det nya systemet? Kan man få det. Ja, förvaltningen kommer att ha uppsamlingsutbildning för det behov som uppstår. Ingen ska känna sig osäker på att använda nya systemet.

Kommentera