Autogiro

Här kan du fylla i uppgifter för att ge ditt medgivande till att avgiften dras via autogiro.

Föreningens och Fastighetsägarnas uppgifter är ifylda.

Fyll i dina uppgifter direkt i formuläret och ladda ned det ifyllda dokumentet och skriv ut och
underteckna det och lämna in det på förvaltningskontoret på Infanterigatan 5, bv.

bg-autogiro-medgivandeblankett-till-kontonummer