Styrelsen

Föreningens styrelse består av sex personer, varav fem utses av föreningsstämman och en utses av HSB Stockholm.

Föreningens styrelse består för närvarande av följande personer:

Bo Regnlin – ordförande, [email protected]

Jeanette Lindgren Dahlin – vice ordförande

Sofia Springare – sekreterare

Mattias Nord – ledamot

Göran Lostig – ledamot

Antti Ahonen – ledamot (utsedd av HSB Stockholm)

Styrelsen sammanträder normalt en gång per månad med undantag för juli. Du som vill komma i kontakt med styrelsen kan lägga en skrivelse på förvaltningskontoret märkt ”Till styrelsen”. Det går även bra att skicka skrivelser via mejl till ordförande: [email protected].