Avfallshantering

Inom föreningen sker avfallshantering i tre olika kategorier: hushållssopor, returpapper och elavfall.

Hushållssopor

Boende slänger sina hushållssopor i sopnedkasten på respektive våningsplan i varje hus. För allas trevnad, både boende, sophämtarna och föreningens personal, se till att soppåsen är ordentligt ihopknuten.

Tidningsrum (returpapper)

I varje hus finns ett särskilt utrymme för pappersåtervinning. I dessa utrymmen för du slänga dags- och veckotidningar, telefonkataloger, reklam etc.

Du får dock INTE slänga kartonger, wellpapp, fönsterkuvert eller annan plastbelagd pappersprodukt.

För dig som bor på Ingentingsgatan 5 finns ett returpapperskärl utanför huset på garagesidan alternativt kan du använda tidningsrummet på Infanterigatan 6, garagesidan.

Elavfallsrum

På Infanterigatan 6, husgaveln, finns ett speciellt rum avsett för att slänga gamla el- och elektronikprodukter. Dock ej vitvaror eller batterier. Här kan du även slänga gamla lysrör, lågenergilampor och vanliga glödlampor.

Grovsopor – se även nedan ”Återvinningscentral”

Boende får själva transportera bort grovsopor till valfri återvinningscentral.

Återvinningsstation – Infanterigatan

En återvinningsstation finns placerad längst ner på Infanterigatan (återvändsgata).

Här slänger du bl.a. färgat och ofärgat glas, plastförpackningar, kartonger, plåtförpackningar etc.

Återvinningscentral – Bromma återvinningsstation

För mer information, öppettider och vägbeskrivning klicka på nedanstående länk.