Källsortering av matavfall

Föreningen håller på att att utreda hur källsortering av matavfall kan samlas in i området. Problemställning är var föreningen kan gräva ned stora behållare som boende kan lägga matavfallet i. Utredningen sker i samarbete med kommunen. Just nu har föreningen sökt dispens för källsortering av matavfall eftersom fasadprojektet tar mycket mark och resurser i anspråk.

Mer detaljer kommer på denna sida i takt med utredningen progress.

 

Sidan senast uppdaterad : 2024-01-25