Källsortering av matavfall

Föreningen håller på att att utreda hur källsortering av matavfall kan samlas in i området. Problemställning är var föreningen kan gräva ned stora behållare som boende kan lägga matavfallet i. Utredningen sker i samarbete med kommunen. Just nu har föreningen sökt dispens för källsortering av matavfall eftersom fasadprojektet tar mycket mark och resurser i anspråk.

Nu påbörjas ett test för hantering av matavfall på infanterigatan 5. I samband med nya krav från kommunen om hantering av matavfall vill styrelsen undersöka möjligheter för matavfallshantering i befintliga sopnedkast.

 Från och med måndag 15 april gäller följande på infanterigatan 5 där ett pilottest genomförs

 På jämna våningsplan kommer det vara möjligt att slänga hushållsavfall, medan ojämna våningsplan är avsedda för matavfall.

 

  • Plan 1, 3, 5, 7, 9: Endast matavfall
  • Plan 2, 4, 6, 8, 10: Endast hushållssopor

 Testet kommer att pågå i ca två månader för att sedan utvärderas, förhoppningen är att systemet fungerar och att vi kan fortsätta hanteringen av matavfall inom befintliga sopnedkast. Vi kommer att uppdatera er med mer information under testets gång (slutet av maj/ början av juni) om hur hanteringen av matavfall skall fortsätta hanteras baserat på testets utfall.

 Preliminär plan för utrullning av matavfall och hushållssopor

Hus Fastighet nr Gata Nummer Matavfall Dispens
E Rekryten 2 Infanterigatan 1-5 Juni 2024 30-jun-24
A Ingenting 10 Infanterigatan 4-6 Sep 2024 30-sep-24
D Rekryten 4 Infanterigatan 7-11 Feb 2025 28-feb-25
F Rekryten 5 Infanterigatan 8-30 Aug 2025 31-aug-25
C Kadetten 3 Infanterigatan 13-19 Feb 2025 28-feb-25
B Kadetten 1 Infanterigatan 23-29 Sep 2026 10-apr-26
G Ingenting 1 Ingentingsgatan 5-7 Jun 2024 30-jun-24

 

Sidan senast uppdaterad : 2024-04-19