Utbyte av styr och reglerutrustning för varmvatten och värme.

Bakgrund: Föreningens styr och reglerutrustning har blivit föråldrad och det är svårt att få tag i reservdelar.
Vidare så krånglar styrutrustning vid elavbrott och kräver mycket manuell handhavande som lett till avbrott ibland. För att åtgärda detta och även få mer effektiv utrustning som har larm och övervakning och som kan skötas via fjärrkontroller har styrelsen upphandlat ett morderna system ska installeras under våren.

Vi kommer presentera planen nedan. Det mesta installeras i källarens undercentral men temperaturgivar behöver installeras i trapphus och i vissa lägenheter. Alla hus kommer bli klara senast 15 september 2024

Hus Tidplan Status
Hus C Start 1 april Projektering pågår
Hus B
Hus G
Hus F
Hus D
Hus A
Hus E