Inträffar det akuta fel efter normal arbetstid och av så allvarlig art att omedelbar åtgärd
krävs, kontakta då i första hand JOURMONTÖREN,
tel: 08 – 657 77 00

Kontorstid ska ni i första hand använda felanmälan nedan så tar förvaltningen hand om felet och ni får epost och återkoppling.

Kontoret är bemannat 7.00 – 12.00 Tel 08-27 95 54

Felanmälan
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.