Märkatalong cykel

Använd denna till att märka din cykel vid ordinarie utrensning av ”gamla cyklar” så du får behålla din cykel.

Öppna formuläret och skriv in namn och datum. Därefter skriver du det och tejpar fast på din cykel, så förvaltningen ser vem som äger cykeln och datum du märkt cykeln.