Renovering av hissar

Föreningen håller på att upphandla renovering av alla hissar. Tanken är att i takt med att husen blir klara med fasadprojektet och målning av trapphusen inklusive entre, startar vi renovering av hissarna. I moderniseringen behöver förening anpassa hissarna till nya myndighetskrav som till exempel automatisk öppningsbara hissdörrar.
Mer information kring hur de funktionella kraven blir återkommer föreningen med när vi får in specifikationer av tillverkare. 

Prognos är att upphandlingen blir klar till sommaren och uppstart av första husen E och A startas i september som prognosen ser ut. Så fort vi mer om hur upphandlingen går uppdateras denna sida och även tidsplanen läggs in här

Sidan senast uppdaterad : 2024-01-15