Renovering av hissar

Föreningen håller på att upphandla renovering av alla hissar. Tanken är att i takt med att husen blir klara med fasadprojektet och målning av trapphusen inklusive entre, startar vi renovering av hissarna.

Prognos är att upphandlingen blir klar till sommaren och uppstart av första husen E och A startas i september som prognosen ser ut. Så fort vi mer om hur upphandlingen går uppdateras denna sida och även tidsplanen läggs in här

Sidan senast uppdaterad : 2024-01-15