Tidplan

Entreprenören har tagit fram en tidplan som nu är uppdaterad nedan 2024-04-12, se nedan.

Turordning och preliminära tider för respektive byggnad: