Tidplan

Turordning och preliminära tider för respektive byggnad:

  • Hus E (Infanterigatan 1-5) – Januari 2022 till och med Mars 2023
  • Hus D (Infanterigatan 7-11) – Januari 2023 till och med December 2023
  • Hus A (Infanterigatan 4-6) – Februari 2023 till och med December 2023
  • Hus C (Infanterigatan 13-19) – Januari 2024 till och med December 2024
  • Hus F (Armégatan 8-30) – Februari 2024 till och med November 2024
  • Hus B (Infanterigatan 21-29) – Januari 2025 till och med December 2025
  • Hus G (Ingentingsgatan 5-7) – Februari 2025 till och med Juni 2025
  • Avetablering, färdigställande av entreprenaden – juni 2026