Tidplan

Det kommer bli förseningar på hela tidplanen och  entreprenören har tagit fram en tidplan som nu är uppdaterad nedan 2023-12-09.

Turordning och preliminära tider för respektive byggnad:

  • Hus E (Infanterigatan 1-5) – Januari 2022 till och med November 2023 (klart)
  • Hus D (Infanterigatan 7-11) – September 2023 till och med December 2024 (Pågår)
  • Hus A (Infanterigatan 4-6) – Oktober 2022 till och med Februari 2024 (Klart)
  • Hus C (Infanterigatan 13-19) – Oktober 2024 till och med Juni 2025 (Projektering pågår)
  • Hus F (Armégatan 8-30) – december 2023 till och med December 2024 (Pågår)
  • Hus B (Infanterigatan 21-29) – Juli 2025 till och med Juni 2026
  • Hus G (Ingentingsgatan 5-7) – Februari 2025 till och med Juni 2025
  • Avetablering, färdigställande av entreprenaden – december 2026