Årsredovisning

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari-31 december.