Barnvagnsrum

Har du barnvagn och inte vill ha den stående inne i lägenheten…

… har du möjlighet att nyttja speciella barnvagnsrum, dit endast du som har barnvagn har tillträde.

Kontakta förvaltningskontoret för utkvittering av nycklar.

I varje hus finns minst ett banrvagnsrum och i vissa hus två alternativt tre.

OBS!

Det är INTE tillåtet att ställa barnvagnar (eller dyl.) utanför lägenhetsdörren på våningsplanen.