HSB Bostadsrättsförening Pampas i Solna

Nyheter

Föreningsstämma den 9 juni 2021

Föreningen höll sin ordinarie föreningsstämma den 9 juni 2021, vilken genomfördes med poströstning. Vid föreningsstämman behandlades bl.a. styrelsens årsredovisning, revisorernas berättelse, resultat- och balansräkning, föreningens resultat och motioner. Styrelseledamöterna beviljades ansvarsfrihet av stämman. Föreningsstämmoprotokollet kommer att finnas tillgängligt på föreningens…
Läs hela nyheten