HSB Bostadsrättsförening Pampas i Solna

Nyheter

Förvaltningskontoret bemannat men stängt för fysiskt besök

Med anledning av rådande samhällssituation (covid-19) tar förvaltningskontoret inte emot fysiskt besök. Detta gäller till och med 2020-12-31, med reservation för ändring. Vi nås dock på telefon och e-post och vi utför i första hand akuta fastighetsärenden som t.ex. vattenläckor och…
Läs hela nyheten

Information med anledning av rådande samhällssituation

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2020 SENARELÄGGS Den planerade föreningsstämman den 14 maj kommer att flyttas till ett senare datum med anledning av rådande samhällssituation. När nytt datum och plats för föreningsstämman har kunnat fastställas kommer information att ges. ÖPPET HUS Det planerade…
Läs hela nyheten

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2019

2019-04-26: Medlemmarna i HSB Brf Pampas i Solna kallas härmed till ordinarie föreningsstämma avseende räkenskapsåret 2018. Tid för stämma: Onsdag 15 maj 2019, kl. 19.00. Plats: Restaurang Mega, Arrmégatan 40, Solna. Se även nedanstående pdf. kallelse-till-ordinarie-foreningsstamma-2019 2019-04-11: Ordinarie föreningsstämma 2019 kommer…
Läs hela nyheten