HSB Bostadsrättsförening Pampas i Solna

Nyheter

Förvaltningskontoret har åter begränsad bemanning efter sjukdom

Med anledning av rådande samhällssituation utför vi endast akuta fastighetsärenden som t.ex. vattenläckor och avloppsstopp där risk för översvämning föreligger. Kontakta då förvaltningskontoret dagtid (kl. 07.00-16.00) och övrig tid Jourmontören telefon 08-657 77 00. Övriga felanmälningar och ärenden åtgärdar vi i…
Läs hela nyheten

Information med anledning av rådande samhällssituation

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2020 SENARELÄGGS Den planerade föreningsstämman den 14 maj kommer att flyttas till ett senare datum med anledning av rådande samhällssituation. När nytt datum och plats för föreningsstämman har kunnat fastställas kommer information att ges. ÖPPET HUS Det planerade…
Läs hela nyheten

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2019

2019-04-26: Medlemmarna i HSB Brf Pampas i Solna kallas härmed till ordinarie föreningsstämma avseende räkenskapsåret 2018. Tid för stämma: Onsdag 15 maj 2019, kl. 19.00. Plats: Restaurang Mega, Arrmégatan 40, Solna. Se även nedanstående pdf. kallelse-till-ordinarie-foreningsstamma-2019 2019-04-11: Ordinarie föreningsstämma 2019 kommer…
Läs hela nyheten