Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Pampas i Solna kallas härmed till ordinarie föreningsstämma avseende räkenskapsåret 2023.

Tid: Måndagen den 17 juni 2024, kl. 19.00.

Plats: Tallbackaskolans aula, Kristinelundsvägen 1, Solna.

Handlingar har sänts ut till respektive medlem.