Ordningsregler

Allmänna bestämmelser om bostadsrättshavarens skyldigheter finns i bostadsrättslagen och i föreningens stadgar. Därutöver gäller föreningens ordningsregler vilka Du kan ta del av genom att klicka på nedanstående PDF-fil.

Förvaltningen vill dock göra de boende lite extra uppmärksamma på nedanstående utdrag från ”Hänsyn och trivsel” i gällande ordningsregler.

Att tänka på när Du skall utföra t.ex. reparationer eller renovering av bostaden.

Entréportar

Portarna hålls för närvarande låsta dygnet om och boende måste använda nyckelbricka för att låsa upp.

Gäster kan använda porttelefon på entréportar vid huvudingången.

Hänsyn och trivsel

– Att borra och spika i väggar och golv är mycket störande för grannarna. Sådana arbeten får därför utföras endast måndag – fredag kl. 8 – 18 samt lördag kl. 10 – 16 och inte alls på söndagar och helgdagar.

– Det skall i princip vara tyst i husen kl. 22 – 6. Under övriga tider bör ljudanläggningar (TV, radio, grammofon etc.) användas hänsynsfullt.