Revisorer

Föreningens revisorer är två till antalet varav en ordinarie utses av föreningsstämman och en utses av HSB Riksförbund. Därtill utser föreningsstämman en revisorsuppleant.

Revisorer är:  
Alicia Isaksson – föreningsvald  
BoRevision AB – utsedd av HSB Riksförbund

Revisorsuppleant är:  
Björn Jönsson – föreningsvald