Renovering av föreningslokalen Bakfickan påbörjas 2023-01-31 och pågår till 2023-05-31

Bakfickan kommer renoveras för att leva upp till regler för ventilation, brandkrav och utrymningskrav.

I samband med detta passa föreningen på att ljudisolera lokalen samt måla om lokalen och byta ut vitvaror så att lokalen kan användas till sammankomster funktionsenligt.

Se bilder på hur lokalen kommer se ut efter renoveringen.

OBS, möbler har inte bestämts än utan är exempel på hur det kan se ut.