Renovering av föreningslokalen är helt klart, men tyvärr hade vi en vattenskad efter stormen Hans. Förvaltningen håller på torka ut med fläktar så lokalen blir återställd igen.

 Prognosen är att torkning och återställning blir klart januari 2024.

 

Se bilder på hur lokalen kommer se ut efter renoveringen.

OBS, möbler har inte bestämts än utan är exempel på hur det kan se ut.