Dräneringsprojektet omfattar all hus i BRF Pampas. Dräneringen måste genomföras i god tid innan fasadrenoveringen påbörjas. Tre hus är redan klara, se nedan. Föreningen har tecknat kontrakt för alla husen och har en preliminär tidplan nedan.

 

Hus Start datum Slut Datum Status

E (infanterigatan 1 – 5)

A (infanterigatan 4 – 6)

D (infanterigatan 7 – 11)

2021

 

2022 Klart
F (Armégatan 8-30) 2023-06-01 2023-11-02 Arbetet pågår
C (Infanterigatan 13-19) 2023-11-06 2024-02-22 Ej startad
B (Infanterigatan 21-29) 2024-04-02 2024-07-18 Ej startad
G (Ingentingsgatan 5-7 2024-02-26 2024-03-27 Ej startad