Dräneringsprojektet omfattar all hus i BRF Pampas. Dräneringen måste genomföras i god tid innan fasadrenoveringen påbörjas. Tre hus är redan klara, se nedan. Föreningen har tecknat kontrakt för alla husen och har en preliminär tidplan nedan.

Sidan senast uppdaterad : 2024-04-12

 

Hus Start datum Slut Datum Status

E (infanterigatan 1 – 5)

A (infanterigatan 4 – 6)

D (infanterigatan 7 – 11)

2021

 

2022 Klart
F (Armégatan 8-30) 2023-06-01 2023-11-21 Klart

C (Infanterigatan 13-19)

 

2023-10-23 2024-03-11

Klart

Slutbesiktigat och godkänt, några besiktningsanmärkningar ska åtgärdas till 31 mars.

B (Infanterigatan 21-29)

Etappindelning hus B

2024-03-18 2024-07-04 Pågår

G (Ingentingsgatan 5-7)

Etappindelning hus G

2024-02-12 2024-03-22 Arbetet slutbesiktigat och godkänt