MC-FÖRRÅD

Inom föreningen finns ett mycket begränsat antal separata MC-förråd.

Är Du intresserad av att hyra MC-förråd kontaktar Du förvaltningskontoret. För närvarande är det kö till förråden och väntetiden är mycket lång.

Förråden är inte renodlade MC-förråd utan föreningen upplåter en del av golvytan i husens fläktrum. Hyran är f n 200 kr/månad.