Valberedning

Inom föreningen finns en valberedning vars uppgift är…

…att ta fram förslag på personer till olika förtroendeuppdrag som t.ex. styrelseledamot, styrelsesuppleant, revisor, revisorsuppleant, ombud till HSB distrikt nordväst och till valberedningen.

Valberedningen består f.n. av: 
Göran Sundén – sammankallande
Niklas Olsson
Kerstin Persson

Intresseanmälan till en förtroendepost inom föreningen
Länk