Lokalen (7004) på Infanterigatan 21 har enligt Extra-föreningsstämmam 2020-11-23 beslutats upphöra och ska byggas om till bostadsrätter.

Nu har föreningen beviljats bygglov att ombilda lokalen till fyra mindre bostadsrätter. Föreningen har upphandling entrepenör Reomti Bygg AB som ska genomföra ombyggnad.

Projektet pågår mellan 24 april 2023 –  29 september 2023