Lokalen (7004) på Infanterigatan 21 har enligt Extra-föreningsstämmam 2020-11-23 beslutats upphöra och ska byggas om till bostadsrätter. I avaktan på bygglovsansökan beviljas har JM hyrt lokalen av föreningen.

Nu har föreningen beviljats bygglov att ombilda lokalen till fyra mindre bostadsrätter. Upphandling pågår av entrepenör som kan genomföra ombyggnad.

Målet är att starta renovering och ombyggnaden 2023-05-01. Mer information kommer när upphandlig är klar.