Driftstörning med e-posten avhjälpt

Måndag 30/11, kl. 07.45: Vi just nu problem med vår E-post till föreningen. Tjänsteleverantörens tekniker arbetar på problemet.

Tisdag 1/12, kl. 14.00: Problemet kvarstår. Tjänsteleverantören jobbar med att återställa funktionen. I nuläget ingen uppgift om när e-posten åter är i funktion.

Måndag 7/12, kl. 07.30: E-posten är nu igång.

Kommentera