Ordinarie föreningsstämma 2021

Medlemmarna i HSB Bostadsrättsföreningen Pampas i Solna kallas härmed till ordinarie föreningsstämma avseende räkenskapsåret 2020.

Tid: Onsdag den 9 juni 2021

Plats: Poströstning.

Underlagshandlingar: logga in under fliken ”För medlemmar”

2021-06-04: Inkommen fråga från medlem och styrelsens svar finner du under fliken ”För medlemmar”

Kommentera