HSB Bostadsrättsförening Pampas i Solna

Nyheter

Information med anledning av rådande samhällssituation

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2020 SENARELÄGGS Den planerade föreningsstämman den 14 maj kommer att flyttas till ett senare datum med anledning av rådande samhällssituation. När nytt datum och plats för föreningsstämman har kunnat fastställas kommer information att ges. ÖPPET HUS Det planerade…
Läs hela nyheten