Parkeringsplatser

Med anledning av pågående arbeten med dränering och fasadprojektet har förvaltningen informerat att det kommer behövas flytta om boendes parkeringsplatser under arbetena.
Tillfälliga flyttar av parkeringar behöver genomföras och berörda boende kommer få tillbaka sina platser när respektive parkeringsplats åter går att använda.
Föreningen planerar också att försöka hitta tillfälliga ytor att parkera på men just nu är läget mycket begränsat och det innebär att nyinflyttade inte kan räkna med parkeringsplats så länge de omfattande projekten pågår.

Kommentera