Revisorer

Revisorer

Föreningens revisorer är två till antalet varav en ordinarie utses av föreningsstämman och en utses av HSB Riksförbund. Därtill utser föreningsstämman en revisorsuppleant.

Revisorer är:
Mari Fjällborg – föreningsvald
BoRevision AB – utsedd av HSB Riksförbund

Revisorsuppleant är:
Björn Jönsson – föreningsvald