Styrelsen

Styrelsen

Föreningens styrelse består av sex personer, varav fem utses av föreningsstämman och en utses av HSB Stockholm.

Föreningens styrelse består för närvarande av följande personer:

Bo Regnlin – ordförande, Bo.Regnlin@brfpampas.se

Jeanette Lindgren Dahlin – vice ordförande

Sofia Springare – sekreterare

Alicia Isaksson (fd Johanzon) – ledamot

Göran Lostig – ledamot

Ola Thored – ledamot (utsedd av HSB Stockholm)

 

 

Styrelsen sammanträder normalt en gång per månad med undantag för juli. Du som vill komma i kontakt med styrelsen vänder dig i första hand till föreningens förvaltare, för att få ditt ärende vidarebefordrat till styrelsen.