Elskrotrummet är tillfälligt stängt till på grund av fasadarbetet på Infanterigatan 4 – 6. Det återstår att installera läsare för nyckelbricka så att boende kan öppna porten.

Prognosen är att den åter öppnar 2024-04-30

Under denna tid får ni själva ombesörja ert elskrot.

På Solna stads hemsida kan ni se vart ni kan göra er av med elskrotet