Förvaltningen har hört av sig till de som står på tur att få byta sin p-plats till en av p-platserna med laddstolpe.

Just nu är prognosen att de som har en laddhybrid/elbil och har tackat ja till ett erbjudande om p-plats med laddstolpe kommer att få en av de 13 p-platserna med laddstolpe i början av juni.

Att det tar tid beror bland annat på att föreningen måste iaktta uppsägningstid gentemot de som idag hyr de p-platser som har utrustats med laddstolpar.

En annan orsak till att omflyttningen av p-platser tar sin tid är dräneringsarbetet runt husen och att vissa p-platser måste utrymmas och bilar flyttas om till andra p-platser på grund av arbetet med dräneringen.

Målsättningen är att den p-plats man får ska ligga så nära det hus man bor i som möjligt.