Den av HSB Stockholm utsedda styrelseledamoten Ola Thored har efter många års uppdrag i Brf Pampas styrelse avgått på egen begäran med verkan till och med den 19 oktober 2021. HSB Stockholm har utsett Antti Ahonen till ny styrelseledamot i Brf Pampas styrelse från och med den 20 oktober 2021. Antti Ahonen kommer att ha möjlighet att presentera sig på årsstämman 2022.