Fasadprojektet löper på bra och det innebär nu att Entreprenören vill starta även hus B (Infanterigatan 23 – 29) lite tidigare. Planerad start sker i början av september 2024. Boende kommer inom kort få information och även kallas till informationsmöte.